Rezultate fonduri

Aceasta sectiune contine informatii despre randamentele fondurilor de pensii private, atat cele recente, cat si istoricul complet (de la lansare si pana in prezent):

 

 

Cum calculam si prezentam performanta fondurilor de pensii private?

 

1. In fiecare luna, pe baza datelor oficiale privind valoarea unitatilor de fond la sfarsitul lunii, calculam valoarea medie ponderata a unitatii de fond la nivelul tuturor fondurilor de pensii, separat pe Pilonul II si Pilonul III. In calcul, fiecare unitate de fond are o pondere egala cu cota de piata dupa activul net al fiecarui fond de pensii, la sfarsitul lunii respective;

 

2. Performanta fondurilor de pensii o exprimam ca randament nominal mediu ponderat la nivelul fiecarei piete (Pilonul II si Pilonul III, separat). Calculam istoricul complet de performanta, anualizand randamentul mediu ponderat de la lansare si pana in prezent.

 

3. Informatiile sunt cu atat mai relevante cu cat perioada de timp analizata este mai indelungata. De exemplu, datele privind randamentul mediu anual sunt prezentate mai degraba cu titlu informativ. Cel mai relevant indicator este randamentul mediu anualizat de la lansare si pana in prezent, care indica performanta medie anuala a tuturor fondurilor de pensii de un anumit tip (Pilonul II sau Pilonul III), in istoric complet.